Helifix, Helibar, Helibond, Duckbill, Heli-pile, Monostrand, Eliminator, Bridgemaster,statický posudek, STATIKA STAVEB,HYDROIZOLACE STAVEB,SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATIKA STAVEB,HYDROIZOLACE STAVEB,SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,Helifix, Helibar, Helibond, Duckbill, Heli-pile, Monostrand, Eliminator, Bridgemaster,statický posudek

Hydroizolace staveb

Naše společnost  je dodavatelem stříkaných a přímopochozích hydroizolací firmy STIRLING LLOYD Ltd. Velká Británie pro Českou a Slovenskou republiku s dlouholetými zkušenostmi našich pracovníku s aplikaci těchto materiálů. (www.stirlinglloyd.com)

Dále působíme v oblastech preventivních i dodatečných izolací nových i starých staveb. Dokážeme eliminovat, jak jednoduchou zemní vlhkost, tak i tlakovou vodu. Používáme osvědčená standardní řešení, která se vyznačují rychlostí, a proto i hospodárností. Vedle standardu zajišťujeme také speciální řešení určená pro konkrétní budovu. Základem je vždy profesionální analýza stavu stavby. Obhlídku objektu s diagnostikou zdiva, návrh sanace a cenovou nabídku provádíme zdarma.

 

Izolace nerez deskami

Zarážení nerezových plechů je v současné době nejmodernějším a zároveň nejúčinnějším způsobem podřezání – izolace vlhkého zdiva. Ocelové vlnité nerez plechy jsou vráženy do zdiva vibračním zařízením. Plechy jsou k sobě spojovány ohyby, které jsou na delších stranách desky. Životnost izolace při této metodě je 90 až 140 let.
Před započetím prací je nutné v součinnosti s objednatelem lokalizovat technologické rozvody ve zdivu (elektro, plyn, vodovod, kanalizace atd.), aby nedošlo k jejich poškození.
Ložnou spáru zdiva, která je určena pro aplikaci nerezových izolačních desek, je třeba osekat pro snadnější vedení plechů alespoň z jedné strany.
Jestliže to situace dovoluje, aplikujeme plechy do ložné spáry zdiva v úrovni podkladních betonů podlahy. V tomto případě používáme plechy o 5-7 cm delší pro snadné napojení vodorovných izolací podlah.
Zůstává-li podlaha původní, aplikujeme izolační desky do první ložné spáry nad ni.

Pevnost materiálu = cca 600-1300 Mpa
Síla plechu = 1,5 mm
Amplituda vlnění plechů = 5 mm
Šířka plechů = 310, 375 mm
Délka plechů = 110-1000 mm
Cena 1 m2 odizolovaného cihelného zdiva  3.300,- do 3.500,-Kč

  • zdivo      15 cm   =        495-525 Kč/bm*
  • zdivo      30 cm   =      990-1050 Kč/bm*
  • zdivo      45 cm   =   1.485-1.575 Kč/bm*
  • zdivo      60 cm   =   1.980-2.100 Kč/bm*

 

Cena je vždy závislá na množství zakázky, připravenosti a přístupnosti ke zdivu (obtížnosti).
* bm = běžný metrPodřezávání zdiva
podřezání se provádí u staveb s nežádoucí vzlínající vlhkostí. Cílem podřezání zdiva je vytvoření izolace fyzikální cestou. Vzlínající vlhkosti je do cesty vložena nepropustná bariéra tvořena speciální polyethylenovou folií. Použitím této izolační folie zaručíme objektu dlouhou životnost. Podřezávání cihlového zdiva provádíme stojní řetězovou pilou s dodatečným vložením hydroizolace.
Postup prací:

  • Strojní podřezání vlhkého zdiva, nejdokonalejší způsob provedení dodatečné hydroizolace
  • Vložení polyetylenové folie (životnost dle výrobce až 100 let)
  • Provedení vyklínování polyetylenovými klíny
  • Tlakové vyplnění řezu cementovou injektáží, která podchycuje a zpevňuje zdivo

Cena 1 m2 odizolovaného cihelného zdiva od 1.750,- do 2.150,-KčUtěsňujicí injektáž a injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti

Injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti vytváří ve zdivu horizontální clony. Ty se kombinují s dalšími opatřeními jako např. předcházející utěsnění vnějšími izolačními systémy a izolačními systémy zevnitř. Analýza stavu stavby určí polohu horizontálních clon a také stupeň provlhčení zdiva jakož i objem pórů jako základ pro rozhodnutí o výběru správné techniky postupu: gravitační, tlakové či krémové, s předsušením nebo bez.

Injektážní postup prostoupí zdivo. S tlakem nebo bez tlaku prosytí kapilární systém materiálu stavby, takže v průřezu zdiva vznikne souvislá nenasákavá vrstva.
Pro utěsnění pronikající vody do konstrukce používáme polyuretanové a epoxidové injektáže.

Injektáž působí spolehlivě již několik desetiletí. Naše praktických zkušeností s těmi i nejnáročnějšími objekty, často v oblasti ochrany památek, dokazují jeho trvanlivý účinek.

Cena 1 m2 od 1.700,- do 2.150,-Kč

Jsme zástupci těchto firem pro Českou republiku:

STATIKASTAVEB.COM Speciální stavební práce

© Copyright 2014 All Rights Reserved.